REFERENCE od 2014 dalje – Projektiranje, nadzor in izvedba LAN (bakrenih ali optičnih) omrežij:

 • MERCATOR d.d., TEHNIKA Nova Gorica
 • Medpodjetniški izobraževalni center – MIC Nova Gorica
 • ILIRIJA d.d., Ljubljana
 • GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o. Nova Gorica
 • ZDRAVSTVENI DOM DobrovoLoRaWAN.si
 • MODIANA d.o.o., MC Domžale
 • AMZS d.d., PE Nova Gorica
 • LEKARNA Dobrova
 • MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, UE LITIJA
 • SALONIT Anhovo d.d.
 • GRAND PRINCESS refit 2016 (Portland, ZDA)
 • DIAMOND PRINCESS refit 2017 (Tokyo,..)
 • SAN SIMON hotels Izola
  in drugo…

Certifikati:

Kontaktna oseba: Tomo Komel
GSM:  +386 31 672 470
FAX: +386 81 615 261
E: tomo.komel@siol.net